אמן חושים וטלפתיה אסף סלומון טלפתיה בתנ”ך

האם יש טלפתיה בתנ"ך ?

בתנך אנו מוצאים המון דברים שנראים כטלפתיה לדוגמה בין משה רבנו לקבה  – אם נסתכל על כל האנשים  והנביאים בתנך משה רבנו זכה לקשר מיוחד עם הקבה. כתוב בספר במדבר : לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמן הוא, משה רבנו היה שונה משאר הנביאים, למשה הייתה קירבה מיוחדת אל הקבה , אנו נתקלים במספר מקרים בתנך שלפני שהקבה דיבר אל משה  – משה כבר ידע מראש מה הקבה הולך להגיד לו – דבר זה נקרא טלפתיה, כאשר יחס בין אנשים מאוד קרוב לפעמים נוצרת טלפתיה .
טלפתיה לפי ויקיפדיה : מיוונית: טל = רחוק, למרחק; פתוס = רגש) היא סוג של תפיסה על חושית (ESP – Extra-Sensory Perception), המתוארת כיכולת להבחין, באופן מודעה, לא מודע במחשבותיו, רגשותיו ותחושותיו של אדם (או יצור) אחר, ללא גירוי חושי כלשהו.
אנו נתקלים בתנך בפסוקים הבאים:
בשמות פרק טז פסוק ח כתוב שמשרה רבנו אמר לבני ישראל: בתת ה לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לשבוע… ולאחר 3 פסוקים בפסוק י נאמר וידבר ה'אל משה לאמור: שמעתי את תלונות בני ישראל. דבר אליהם לאמור: בין הערביים תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לחם...": – מסקנה משה צפה מראש מה תהיה תשובתו של הקבה- טלפתיה.

דוגמא נוספת בספר שמות פרק ד פסוק יח נאמר: וילך משה, וישב אל יתר חותנו, ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחי אשר במצרים – משה חוזר למצרים לחותנו, ואילו רק פסוק אחרי נאמר כי ה אמר למשה לחזור : לך שוב מצרים ככה שגם במקרה הזה אנו עדים לכך שמשה צפה וידע מראש מה הקבה יאמר.

כאמן טלפתיה החבר באגודת הקוסמים, גיליתי שאפשר לעשות דברים רבים ומגוונים הנראים למתנדב מהצד ככוחות על טבעים ואף גורמים לו לחשוב כי האדם הניצב מולו ניחן בכישורי טלפתיה וכוחות מיוחדים.
היום בניגוד לתקופת התנ"ך שבה אכן אנשים נתנבאו, יש בארץ ובעולם הרבה שרלטנים – שהם בעצם סוג של קוסמים רק שלא מודים בכך, יותר קל להם להציג עצמם כבעלי כוחות על טבעיים.

בעבודתי היומיומית כאמן חושים וטלפתיה אני מתעסק גם בקריאת מחשבות, וצופה מראש דברים שיקרו במהלך ההופעה, אילו קלפים יבחר המתנדב, על איזה שם המתנדב חושב ואפילו חושף מספרי טלפון וכרטיסי אשראי של אנשים.
כמובן שאיני טוען לכוחות על טבעים , הכל מבוסס על טכניקות שונות כגון דיון מודרך, שפת גוף, אלמנטים מתחום הפסיכולוגיה וכ"ו.

דילוג לתוכן