אמן חושים וטלפתיה אסף סלומון קוסם וטלפת דתי הייתכן

קוסם וטלפת דתי – הייתכן ?

כידוע לכולכם ביהדות ישנם המון איסורים ובינהם גם איסורי כישוף וקסמים, בספר דברים פרק י"ח פסוקים ט' – י"א נאמר : "כי אתה בא אל-הארץ אשר ה' אלהיך נתן לך – לא תלמד לעשות כתועבת הגוים ההם. לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באשקסם קסמיםמעונן ומנחש ומכשף. וחבר חבר ושאל אוב וידעני, ודרש אל המתים."

השאלה היא מה זה קסם ומהו קוסם?
קסם זהו סוג של אחיזת עיניים – אנו רואים דבר אחד אך בהבזק של שניה הדבר משתנה לדבר אחר, האמת שההלכה אוסרת על ניבוי עתידות ומחלקת את תחום הקסמים לכמה סוגים ישנם מעוננים, מנחשים, מכשפים:
מעוננים – סוג של אסטרולוג – חוזה כוכבים כלומר אדם שעפ"י גורמי השמיים החיצוניים מאמין שיכול לקבוע את גורל האדם הנמצא לפניו – לפי הדת כמובן יש איסור ללכת לאנשים מסוג זה.. שכן אין אנשים שהתנבאו בדורנו.
מנחשים – אדם שמנחש דברים שיקרו לאדם הניצב לידו לא על סמך הסתמכות על דבר מסוים כדוגמת האסטרטולוגיה .

בתנך היו מס' אנשים שחטאו בדברים אלו לדוגמה על אליעזר מסופר בבראשית כ"ד פסוקים י"ב-י"ד : ויאמר–ה' אלהי אדני אברהם, הקרה-נא לפני היום; ועשה-חסד, עם אדני אברהם. הנה אנכי נצב, על-עין המים; ובנות אנשי העיר, יצאת לשאב מים. והיה הנער, אשר אמר אליה הטי-נא כדך ואשתה, ואמרה שתה, וגם-גמליך אשקה–אתה הכחת, לעבדך ליצחק, ובה אדע, כי-עשית חסד עם-אדני. – אנו רואים שאליעזר קבע איזשהו סימן שלפיו יחליט מה יהיה בעתיד.

מכשפים – מכשף- אדם שעושה מעשה שחורג מגדר הטבע הפיזיקלי – עד כאן זהו גם קוסם רגיל כפי שציינו שלוקח דבר ומשנה אותו, רק שמכשף נקרא כך משום שהוא טוען לכוחות על טבעיים שניחן בהם בשונה מאנשים רגילים – בתורה נקבע עונש מוות למכשפים.

אז איך בכל זאת יש אמני קסמים וטלפתיה דתיים?

כאמן טלפתיה וקוסם דתי אני נתקל רבות בשאלות אלו, שכן בתחום זה אפשר לעשות דברים מדהימים הנראים לצופה מהצד שהאדם העומד על הבמה ניחן בכוחות שונים מאשר לו. לפעמים בהופעותי אני חושף שמות, מספרי טלפונים של אנשים וכ"ו – ואנשים בטוחים שאכן יש לי יכולות מדהימות ולכן בהופעותי אני מדגיש כי הכל מבוסס על אחיזת עיניים ואיני טוען לכוחות על טבעים על אף שזה לא נראה כך.
בהופעותיי בפני צבור דתי וחרדי המכירים את ההלכות לעומק – בד"כ מבקשים ממני להראות איזה "פלא" – קסם – משהו שקושר אולי לטלפתיה ולגלות את הדרך הקסומה.
לאחר שהצופים רואים את הסוד – כאשר בדיוק שניה לפני כן היו בטוחים שממש יצרתי יש מאין – הם מאמינים כי הכל מבוסס על טריקים וזריזות ידיים , וחס ושלום לא מעלים ברוחם שהאדם הניצב בפניהם ניחן בכוחות על טבעיים.

דילוג לתוכן